terug

de kracht van verbeelding

Waarom spreekt een beest wel tot de verbeelding?
En waarom een organisatie niet?

De kracht van een beer, zo sluw als een vos, de  snelheid van een cheetah, de scherpe blik van een arend, het geheugen van een olifant.
Ieder organisme is een heel spiegelcomplex samenspel van verschillende organen, instinct, zintuigen, karaktereigenschappen en dynamiek binnen zijn al even complexe leefomgeving. Alles is afgestemd op overleven en groei.
Dat weet iedereen en het spreekt ook tot een ieders verbeelding.

Precies hetzelfde zou je mogen verwachten van ondernemingen.
Ook een complex samenspel van verschillende organen, leiderschap, visie en missie en dynamiek binnen zijn al even complexe bedrijfsomgeving. Alles is afgestemd op overleven en groei.
Dat weet ook iedereen. Maar er is 1 groot verschil: daar spreekt het niet tot een ieders verbeelding.
Waarom is in de ogen van veel werknemers de club waar zij werken een grote amorfe en soms zelfs bedreigende brij?
En daarom een niet aangeboorde goudmijn van bezieling, inspiratie, fantasie, creativiteit en lef?

>>> de wil


verbeelding

 

wil
metafoor
metafoor
metafoor