nieuws
klanten
verdieping

 

wie
contact
links

Identiteit en impact

Wat is de identiteit van uw bedrijf? Een hele simpele vraag op het oog. Maar met een heleboel subvragen. Zoals: hoe beleven uw klanten deze identiteit? En uw mensen? Zijn zij zich bewust van deze identiteit? Komt deze identiteit overeen met de ware aard, met de geest van het bedrijf? Hoe manifesteert zich deze identiteit in de dagelijkse realiteit?
Wij geloven dat een bedrijf het beste uit zichzelf kan halen als het een krachtige, authentieke identiteit bezit die voor iedereen duidelijk is en door iedereen op dezelfde wijze beleefd wordt. Dus ook voor de bedrijfsomgeving.

In onze workshops leren uw mensen de identiteit van uw bedrijf te ervaren aan de hand van krachtige metaforen uit de natuur. En ze gaan op onorthodoxe wijze kijken naar ‘issues’. Tijdens het proces zullen ze zich ook bewust worden van de impact die zij zelf (kunnen) hebben op het bedrijf en zijn omgeving.

Can you handle that?